Tillverkning av växelhjul till fickur av hovurmakare Johan Wideman d.ä., 1694

Följande bilder visar tillverkningen av ett växelhjul till ett fickur tillverkat av Johan Wideman i Stockholm. Detta ur har en mycket intressant tidvisning då det har en så kallad sol- och måntavla. På tavlans baksida är ristat 1694, detta antar jag är klockans tillverkningsår då verkets utseende stämmer överens med fickur från denna tid.

Johan Wideman d.ä.

Johan Wideman d ä, okänt födelseår, död 1717. Verksam i Stockholm 1685-1717. Urmakare av tysk härkomst som var ålderman i klensmedsämbetet 1695 då Urmakareämbetet bröt sig ur.

Ålderman i Urmakareämbetet till sin död. Ha lär ha varit ”Kongl Uhrmakare” med 300 daler silvermynt årligen i lön.

Växelhjulet saknades. Eftersom tavlan satt lös, de koniska stiften som fäster tavlan vid verket fattades och hjulet istället hölls på plats av tavlan, så har det helt enkelt någon gång fallit ur klockan.

Tillverkningen av detta hjul skiljer sig inte mycket från det större hjulet i Fredmans ur. Dock fordras lite större omsorg vid tändernas fräsning då det inte finns några modulfräsar att köpa som passar till dessa äldre tandformer.Detta gäller naturligtvis även för det större hjulet i Fredmanuret. Man får oftast fräsa tandformen flera gånger med olika modul för att få exakt tandform. Till detta fickur fick jag fram ett mycket bra resultat med en välsmaskin som en gång i tiden köptes ny av min farbror som startade detta urmakeri. Gamla verktyg blir aldrig för gamla, det gäller bara att veta hur de ska hanteras.

Driven till hjulet fick tillverkas i stål. Vissa ur från denna tid har mässingsdriv i växelhjulet, vilket hade varit betydligt enklare att tillverka. Alla Widemans fickur jag har sett har dock haft ståldriv.

Det blir svårare att få alla mått rätt då ett hjul saknas och man får prova sig fram. Jag fick tillverka inte mindre än tre olika hjulämnen för att få fram rätt tandform då ingripningen är djup mellan hjulen och detta måste passa perfekt så det inte klämmer eller låser sig. Utväxlingen är också annorlunda då timskivan bara går ett varv på dygnet.

Först svarvas ämnet till driven i växelhjulet och tänderna fräses.

Hålet i driven för lagringen av hjulet borras. Detta hål är 0,5 mm.

Nästa steg är att fräsa tandluckorna på växelhjulet. Här svarvas senare även dekor på mässinghjulet. Även detta hjul har facett vid centrumet där driven är fastnitad.

Den gamla välsmaskinen fick plockas fram för att få till rätt form på tändernas rundning. Denna 100-åriga maskin som vanligtvis får stå som prydnad fungerar alldeles utmärkt vid tillverkning av mässinghjul till äldre klockor.Klart, bara att nita fast driven till hjulet.

Växelhjulet monterat på plats. Hjulet uppe till höger är det nytillverkade. Det vänstra hjulet driver datumskivan. Här ses även den tillhörande tavlan med sin sol- och månskiva. Denna roterar ett varv per dygn och timmarna visas med antingen solen från klockan sex på morgonen till sex på kvällen, eller månen de övriga timmarna.