Tillverkning av löpverkshjul till ett bordsur av hovurmakare Johan Fredman, cirka 1750

Följande beskriver nytillverkning av ett hjul till gångverket på ett mycket intressant bordsur tillverkat av Johan Fredman i Stockholm omkring 1750.

Johan Fredman

Johan, senare Jean, Fredman, född 1712 eller 1713 och död 1767 i Stockholm. Han föddes i en känd urmakarfamilj och var såväl urmakarmästare, ålderman i skrået och hovurmakare.

Han ansvarade bland annat för tillsynen av Storkyrkans och Riddarholmskyrkans klockor, de främsta tornuren i Stockholm. De senare åren av hans liv var dock fyllda av alkohol och tragedier. Mest känd är han kanske som förebild till Carl Michael Bellmans figur i Fredmans epistlar.

Första bilden visar slitaget på det gamla hjulet, halva tanden är avnött så ingreppet mellan hjulen låser sig. Detta hjul är inte original, utan troligen tillverkat någon gång på 1800-talet. Det är slarvigt utfört dessutom tillverkat i mässing av dålig kvalitet.

Denna slutsats drar jag eftersom de skråtillhörande urmakarna utförde sina verk med mycket hög precision, och slitningsfel som detta är något som inte förekommer på någon typ av klockor från dessa urmakare.

Första steget är att svarva ämnet till hjulet. Här svarvas även dekorlinjer på hjulet, denna utsmyckning är vanlig på hjul från denna tid.

Nästa moment är att fräsa tandluckorna (mellanrummet mellan tänderna). Cirklarna på hjulämnet (hjulet i förgrunden) är inte något som har med tillverkningen att göra utan detta tillhör utsmyckningen. Mässingskivan som syns i bakgrunden är en delningsskiva som används för att fördela avståndet mellan kuggarna.

Därefter fräses tandens form med en modulfräs. Tänderna till höger om fräsen är kantiga eftersom endast tandluckan är bortfräst. De till vänster har fått sin slutliga rundade form.

Dags att fortsätta med den dekorativa utsmyckningen. På ur från den här tiden är det alltid svarvade facetter i centrum, vid infästningen av hjulets axel och på båda sidor av hjulet. För detta moment får hjulet riktas upp och svarvas i en planskiva.

Efter att alla svarv- och fräsmoment är slutförda återstår ytterligare ett tidskrävande moment, nämligen att såga och fila ut ekrarna. Här krävs stor omsorg och noggrannhet för att få detta snyggt.

Nu är hjulet klart för att nitas fast på hjulaxeln. På följande bild syns det färdiga hjulet.

Denna bild visar det nytillverkade hjulet till höger, tillsammans med ett av originalhjulen.