Historik

Lindahls Urmakeri startades 1930 av Karl Lindahl

Lindahls Urmakeri startades 1930 i Vetlanda av Karl Lindahl. Yrket lärde han sig av en urmakare Pettersson som vid denna tid, mitten på 1920-talet, arbetade hos urmakare Lönngren i Vetlanda. Vid den här tiden så var antalet urmakare anställda av Lönngren hela 10 stycken. Detta i en stad med 3 500 invånare.

Karl fick betala för lärlingsplats

När Karl började sin utbildning fick han betala en avgift varje månad, senare när han lärt sig en del så minskade avgiften. Först efter 3 års utbildning fick han en liten lön.

Tidskrävande reparationer

Reparationerna var mycket tidskrävande på 1920- och 1930-talet, då reservdelar endast fanns som halvfabrikat och urmakaren fick lägga mycket tid på att anpassa, svarva och polera delarna till slutlig finish. Detta berodde på att maskinerna i urfabrikerna inte hade så hög precision att delar med exakt rätt mått kunde tillverkas. Endast de dyraste märkesuren hade färdiga delar, men dessa ur fanns knappast på landsbygden.

De vanligaste reparationerna

Boetterna var vid denna tid otäta, detta gällde både fick- och armbandsuren, så rengöring var en vanlig reparation. Någon stötsäkring fanns heller inte så svarvning av balansaxlar hörde till vardagen. Byte av fjädrar var en annan stor arbetsuppgift.

Investeringar på 693,90 inför starten av urmakeriet

Samtliga reparationsböcker finns bevarade och utgör intressant läsning. Den första boken börjar med utgifter för att kunna starta ett urmakeri.

Karl hade fått ett arv efter sin far som hade gått bort några år tidigare. Detta möjliggjorde inköp av verktyg och maskiner. Till exempel rullbänk 32:- (används till att polera tappar med), tappinborrningsmaskin 8:-, bygelfräs 12,50, svarv 114:- välsmaskin 57:-, fräsar till välsmaskin 42:-, fjädrar 118,25. Alla delar och maskiner för sammanlagt 693,90.

Karls första inkomst

Den 13 maj 1930 kom första inkomsten, en reparation. Rengöring och fjäder för 3 kronor till A Borell, Vetlanda. Ingen försäljning förekom de första åren. Inte förrän 1938 såldes det första uret, som var ett väckarur för 4 kronor.

Firman utökas

1935 började Karls 10 år yngre bror Sven Lindahl i firman. Efter fullgjord skolgång så fick han lära yrket av Karl. Han var mer eller mindre uppväxt i urmakeriet och hade lärt sig mycket redan i unga år. Både Karl och Sven var mycket intresserade av sitt yrke och utvecklade stor skicklighet och kunskap, även av antika ur. Detta märktes, det fanns alltid mycket att göra på verkstaden.

Tre generationer på Lindahls Urmakeri

1963 började Svens son Bertil Lindahl i urmakeriet. Han hade två mycket kunniga lärare i sin far och farbror och fick lära sig saker som inte var vanligt vid denna tid, som att svarva och tillverka delar till ur, precis som Karl hade gjort vid sin utbildning.

När elektroniken på 1970-talet gjorde inträde i uren så var det Bertil som fick ta ansvaret för den nya tekniken och gå utbildning på urmakareskolan i Borensberg och lära den nya tekniken. På detta sätt så har Lindahls Urmakeri fullständiga kunskaper om alla typer av reparationer av både moderna och antika ur.

Bertil har gesäll- och mästarbrev i urmakaryrket. Tack vare denna grundliga och mycket omfattande utbildning så kan vi i dag utföra många komplicerade reparationer som få i Sverige kan utföra idag.

År 1986 var det dags för Bertil att ta över företaget, och i samband med detta flyttade man till Storgatan i Vetlanda. I samband med detta började även Bertils fru Rigmor jobba i butiken, med ansvarar för inköp och försäljning.

Familjetraditionen fortsatte när Bertils son Johan Lindahl 1993 gått klart sin utbildning på urmakarskolan i Borensberg och utfört godkända gesällprov, och började därmed som tredje generation i företaget.

Lindahls Urmakeri startar webbshop

2002 startade Lindahls Urmakeri en hemsida med webbshop, lindahlsurmakeri.se. Webmaster för denna är Andreas Lindahl. Andreas underhåller siten tillsammans med Rigmor.

Flytt till större lokal

Efter 31 år i lokalen på Storgatan flyttade Lindahls Urmakeri. Våren 2017 öppnade den nya, dubbelt så stora, butiken på Vitalagatan 1C. Här finns plats för ett brett sortiment av klockor, allt från klassiker till modeur och sportiga klockor.

Även verkstaden har fått större lokaler i samband med flytten. I den nya lokalen ligger i direkt anslutning till butiken ett modernt urmakeri. Här repareras och renoveras både antika och moderna klockor, såväl vägg- och bordsur som armbandsur.

Generationsskifte igen

År 2022 var det återigen dags för en milstolpe då Johan övertar ansvaret för företaget från Bertil. Därmed är det tredje generationen Lindahl som driver företaget. Det är med andra ord ett riktigt familjeföretag där alla med sina kunskaper gör sitt bästa för att alla kunder ska få en bra service och bli nöjda så firman kan fortgå i många år framöver.