Information

Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator för att lagra information. Denna webbplats använder sig av cookies för att hålla ordning på varorna du lägger i din varukorg, samt för besöksstatistik.

Det går bra att ta bort cookien efter att du har besökt vår webbplats. Du kan också välja att stänga av användandet av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du gör detta så kan delar av vår webbplats sluta att fungera.

Lindahls Urmakeri sparar ingen personlig information som namn eller e-postadress via cookien.

Kortbetalningar och säkerhet

Känsliga uppgifter såsom kortnummer vid betalning med kredit/konto-kort skickas genom en säker, krypterad förbindelse med hjälp av SSL. Inga sådana uppgifter lagras av oss efter genomfört köp.

Vi använder oss av ePay Payment Solutions som leverantör av säkra kortbetalningar, och uppfyller kraven för PCI DSS. Vi använder oss även av 3D Secure, som är en global säkerhetsstandard som är framtagen av VISA och Mastercard för betalningar över internet.

Personuppgifter

De personuppgifter som lämnas på denna webbplats används endast till att genomföra och följa upp köp, samt besvara de förfrågningar som gjorts. Vid köp av armbandsur lämnas uppgifterna vidare till Europeiska ERV för tecknande av försäkring till klockan.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig raderad, och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi kan dock inte radera sådana personuppgifter som vi är ålagda att behålla enligt lag.

Lindahls Urmakeri kommer aldrig att sälja, ge bort eller på något annat sätt föra vidare dina personuppgifter till tredje part utan samtycke.

Information från Europeiska ERV

Europeiska ERV värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som anges när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Europeiska ERV ger bara vidare personuppgifter till tredje part om vi har ditt samtycke till sådant vidaregivande eller om lagen kräver det. Alla kunder som ingått ett avtal med Europeiska ERV kan begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag över den information vi har sparade om dig som kund. Du kan alltid kontakta oss för att ändra dina uppgifter om du t.ex. inte längre önskar att motta nyhetsinformation.

Du har rätt att genom skriftlig begäran få de personuppgifter som är lagrade hos Europeiska ERV raderade. Vi kan dock inte radera sådana personuppgifter som vi är ålagda att behålla enligt lag. Skulle vi ha sådan information som vi är ålagda att behålla enligt lag, kommer vi upplysa dig om varför vi inte kan radera denna information.

Din begäran kan du skicka till: Europeiska ERV, Dataskyddsombudet, Box 1, 172 13 Sundbyberg. Rättelse av personnummer kan skickas till samma adress.

Vid en skada får Europeiska ERV vid behov lämna ut uppgifter som har lämnats av dig som försäkrad till Europeiska ERVs servicekontor och samarbetspartner.